התכנית למחנכים יהודיים בחמ"ע: מחקר הערכה

מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל ביצע מחקר הערכה של תכנית ההכשרה אשר התמקדה בשני סוגי הכשרות שהועברו על ידי אנשי מקצוע המקומיים: הכשרות עבור עובדי התחדשות יהודית ועבור מנהלי מועדוני נוער.