"בדואים לעסקים –קידום יזמוּת עסקית במגזר הבדואי בנגב"

התכנית פותחה על מנת לעודד תעסוקה עצמאית בקרב נשים בדואיות. היא מסייעת למשתתפות לפתוח עסק עצמאי, או, אם אינן יכולות או מעוניינות בכך – להשתלב בעבודה שכירה.