עידוד מחקר וחדשנות בחינוך והכשרה מקצועית בישראל – דו"ח סופי בנוגע לפרויקט משותף לגרמניה וישראל בנושא חינוך

דוח זה בוחן היבטים מרכזיים במערכת ההכשרה המקצועית בישראל ובגרמניה, ומעלה הצעות לחיזוק המערכת בישראל. הדוח הוא תוצאה של דיאלוג בין מומחים מישראל וגרמניה בתחום החינוך וההכשרה המקצועית בארצות אלה. אחד הנושאים המרכזיים שנבחנו הוא פעילותו של הארגון הפדרלי להכשרה המקצועית בגרמניה (BIBB), והמבנה הארגוני שמאפשר את התרומה החשובה של ארגון זה למערכת ההכשרה המקצועית.