שירותים פסיכולוגיים בבתי ספר יסודיים בשגרה ובחירום

השירותים הפסיכולוגיים הפועלים בבתי הספר פותחו במטרה לקדם את רווחתם ובריאותם הנפשית של התלמידים. השירותים ניתנים על ידי פסיכולוגים חינוכיים שמסייעים באיתור קשיים של תלמידים ובביצוע אבחונים, מייעצים למנהלים, למורים ולהורים, ומספקים תמיכה נפשית לילדים ולהורים בעתות שגרה ובעתות חירום. השירותים הפסיכולוגיים החינוכיים (שפ"חים) הם שירותים עירוניים הממומנים ומופעלים במשותף על ידי שפ"י (השירות הפסיכולוגי-ייעוצי) במשרד החינוך והרשויות המקומיות.

מחקר זה בחן את תפקידו של הפסיכולוג החינוכי מנקודת מבטם של הפסיכולוגים, של אנשי צוות בית הספר (מנהלי בתיה"ס, יועצים ומורים), מנהלי השירותים הפסיכולוגיים-חינוכיים ומנהלי מחלקות חינוך ורווחה. המחקר בדק את התפקיד בשגרה ובחירום, ואת הממשק בין הפסיכולוגים לבין תכניות חיצוניות בתחום הרגשי הקיימות בבתי הספר. המחקר נערך בשיטה איכותנית בחמישה-עשר בתי ספר יסודיים בארץ, יהודיים וערביים, במרכז ובפריפריה.

במחקר נמצא שמלבד הרכיב הפרטני בעבודת הפסיכולוג, התפקיד כולל גם רכיב מערכתי משמעותי, כלומר, עבודה שנועדה להביא לשינויים ברמת כלל בית הספר או הכיתה. במחקר עלה שהעבודה ברמה המערכתית מאפשרת לפסיכולוגים השפעה רחבה שמעניקה להם סיפוק רב. גישת העבודה המערכתית של הפסיכולוגים בולטת באירועי חירום, והעבודה המערכתית המובנית באירועים אלו נתפסת על ידי הגורמים השונים כמוצלחת מאוד. ראיונות שנערכו לגבי פעילות השירותים הפסיכולוגיים לאחר מבצע עמוד ענן הראו שאסטרטגיות שפותחו אכן יושמו בפועל.

אתגרים העומדים בפני המערכת

  • לפסיכולוגים בבתי הספר אין כמעט זמן לתת טיפולים פרטניים לילדים הזקוקים לכך; מאחר שגם בקהילה זמינות השירותים הפסיכולוגיים הציבוריים לילדים נמוכה, חלק מהילדים האלו אינם זוכים לקבל טיפול.
  • ביישובים ערביים רבים יש מסיבות שונות מחסור בפסיכולוגים חינוכיים; דבר שמקשה על הספקת שירות חשוב זה לתלמידים.
  • מהראיונות עלתה תחושת מוכנות גבוהה למצבי חירום ושיפור לעומת העבר. עם זאת עלו מספר אתגרים בהקשר של הטיפול בחירום בזמן המבצע ובמיוחד הצורך העלות את המוכנות של הורי התלמידים למצבי חירום, הצורך במתן מענים ארוכי טווח הולמים לילדים שזקוקים לכך והצורך להעלות את כשירות השירות בחירום עבור המגזר הערבי.

המחקר נערך ביוזמת הפדרציות היהודיות – צפון אמריקה (JFNA) ומומן בעזרת הפדרציות היהודיות צפון אמריקה (JFNA) וגב' קארן לומברט מווירג'יניה, ארה"ב.

פרסום המאמר בספרות האקדמית

Daeem, R., Mansbach-Kleinfeld, I., Farbstein, I., Khamaisi, R., Ifrah, A., Muhammad, A. S., … & Apter, A. (2016). Help seeking in school by Israeli Arab minority adolescents with emotional and behavioral problems: results from the Galilee Study. Israel journal of health policy research5(1), 49.

Alkalay, S., & Dolev, A. (2019). Public educational psychology services in Israel on the internet. Israel journal of health policy research8(1), 31.

הצעה לציטוט בעברית:
אשכנזי, י., אנג'ל, מ. וטופילסקי, ט. (2014).שירותים פסיכולוגיים בבתי ספר יסודיים בשגרה ובחירום
דמ-14-667 תמ-14-44. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.

הצעה לציטוט באנגלית:
Ashkenazi, Y., Angel, M., & Topilsky, T. (2014). Psychological Services in Elementary Schools in Normal Times and in Emergencies. RR-667-14, ES-44-14. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)