מערכת החינוך בקלנסואה לומדת מהצלחות

רקע

בשנת 2011 נרקם שיתוף פעולה בין עיריית קלנסואה ובין השירות ללמידה מהצלחות במכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל. שיתוף פעולה זה הוביל להפעלתה של התוכנית “למידה מהצלחות כמנוף ללמידה בית-ספרית", כתוכנית כלל-יישובית בעיר.

התוכנית פעלה במשך ארבע שנים במסגרות החינוך האלה: גני טרום חובה, גני חובה, בית הספר היסודי “עומר אבן אלחטאב", בית הספר היסודי “אלזהראא". חטיבת הביניים “אבן סינא". חטיבת הביניים “חאלד אבן אלוואליד". בית הספר התיכון “טומשין” ובית הספר התיכון “עתיד". כמו כן התקיימה השתלמות להכשרת מלווי למידה מהצלחות לבעלי תפקידים מרכזיים במערכת החינוך ביישוב.

בחלקו הראשון של הספר יובא הסבר על תפיסת העולם העומדת בבסיס הלמידה מהצלחות, וכן על מתודות הלמידה שהיוו בסיס ללמידה מתמשכת בתוכנית. בחלק השני והעיקרי יתוארו תהליכי העבודה והלמידה בתוכנית וכן תוצריהם, בשש מסגרות חינוך בעיר מתוך עשר המסגרות שבהן היא פעלה.

מטרות

התוכנית נועדה ללמוד מתוך הצלחותיהם של אנשי חינוך ולהבין את הפעולות ועקרונות הפעולה שהם נקטו כדי להגיע אליהן; לבחור תחום שלדעת הצוות החינוכי דורש שיפור, לבנות תוכנית פעולה וליישם אותה; לבחון את דרכי הלמידה שלהם למען העשייה ולמצוא אפיקים שיקדמו אותם; להפיץ את תוצרי הלמידה בקרב יתר עובדי החינוך בקלנסואה וכן בקרב ארגונים נוספים.

שיטות

המבנה הפדגוגי של התוכנית מושתת על שלוש מתודות, השלובות זו בזו ומיושמות במסגרת ההשתלמויות המתקיימות בבתי הספר ובגנים.

  1. המתודה הראשונה: “למידה מהצלחות העבר — המתודה הרטרוספקטיבית”
  2. המתודה השנייה: “המסע בעקבות שאלת הלמידה — המתודה הפרוספקטיבית”
  3. המתודה השלישית: “הלמידה על הלמידה — המתודה לקידום הלמידה המתמשכת למען העשייה”

ממצאים

התוכנית תרמה רבות למסגרות החינוך שבהן היא פעלה. היא הפכה אותן לארגונים לומדים ופועלים, תוך התבססות על הידע הסמוי הרב המצוי בקרב אנשי הצוות. אלה מצידם גילו מוטיבציה להתמודד עם סוגיות בית-ספריות מאתגרות ולהבנות תוכניות פעולה לקידומן. הלמידה מהצלחות הפכה להיות אורח חיים בקרב אנשי הצוות במסגרות החינוך.