גיוס משפחות אומנה, ליווי מתבגרים באומנה ומשפחות באומנת קרובים

במסגרת המאמצים לשיפור שירותי האומנה נערכו שלוש סקירות ספרות המיועדות להרחבת שירותי האומנה ולהמשך פיתוחם המקצועי