שירות הנופשון לאנשים עם פיגור שכלי בישראל: מיפוי והערכה

שירותי נופשון לאנשים מוגבלים בכלל – ולאנשים עם פיגור שכלי בפרט – מהווים מסגרת שבה האדם המוגבל המתגורר בקהילה זוכה להשגחה ו/או לטיפול מחוץ לביתו למשך תקופת זמן קצובה. תרומתו העיקרית של הנופשון היא מתן אפשרות לבני משפחה לנוח מנטל הטיפול ומן האחריות המוטלת עליהם, וכך למנוע תשישות של המטפלים ואולי גם את מיסודו של האדם המוגבל.

שירותי נופשון לבעלי מוגבלות שכלית התפתחו מאוד בישראל בשנים האחרונות, וכיום קיימים כ-18 נופשונים ברחבי הארץ. מתוכם, ארבעה הם נופשונים עצמאיים, המתפקדים בלעדית (או בעיקר) כנופשונים; שישה ממוקמים בתוך מרכזי יום, ומנצלים את שירותי המרכז בעת שאינו בשימוש – בעיקר בסופי שבוע ובחופשות; ושמונה נופשונים ממוקמים בתוך מעונות, המספקים טיפול ממושך ללוקים בפיגור שכלי, אך מקצים מספר מיטות להספקת נופשונים קצרי מועד. בשנת 1999, נהנו כ-700 איש בני כל הגילים משירותי נופשון.

המחקר המוצג בדוח זה נועד להעריך את התכניות בנופשונים אלה. המחקר כלל ראיונות אישיים מובנים עם מנהלים ועובדים ב-16 נופשונים, וראיונות טלפוניים מובנים עם 127 הורים שילדיהם קיבלו שירותי נופשון בשנים 1998 או 1999. השאלות שנבחנו הן:

  • מהם מאפייני הנופשונים?
  • מהם מאפייני המשתמשים בנופשונים?
  • מהם דפוסי השימוש בשירותי הנופשון?
  • כיצד מעריכים ההורים את התכניות ואת השפעתן?

מבין הממצאים ניתן להזכיר:

  • המשתמשים בנופשון הם בעיקר צעירים (76% גילאי 0-20), זכרים (61%), יהודים (76%), ורבים מהם הנם מירושלים
    (31%). קרוב למחציתם (44%) סובלים מפיגור קשה או עמוק; ולרובם (62%) בעיות נוספות מלבד הפיגור. על פי דיווחי ההורים, הם דורשים השקעה רבה של זמן ואנרגיה. רוב המשתמשים שהו בנופשון תקופות קצרות מאוד; אך היו שנשארו שבוע או יותר. רובם ניצלו את שירותי הנופשון יותר מפעם אחת; והיו מביניהם שהשתמשו בו על בסיס קבוע.
  • רמות שביעות הרצון של ההורים השתנו בהתאם לגיל ולרמת הפיגור של הנופש. השיעורים הגבוהים ביותר של שביעות רצון דווחו על ידי הורים של נופשים בני 11-20, והנמוכים ביותר על ידי הורי נופשים עד גיל 10. באשר לרמות פיגור, שיעורים גבוהים יותר דווחו לגבי נופשים בעלי פיגור קל או בינוני בהשוואה לבעלי פיגור קשה.
  • הייתה גם שונות בשביעות הרצון בין השוהים בנופשונים העצמאיים, בנופשונים במרכזי יום ובנופשונים שבמעונות. למרות שבנופשונים שבמעונות היו על פי רוב השירותים הטובים והזמינים ביותר ובנופשונים שבמרכזי היום היו השירותים הפחות טובים והפחות זמינים, הורי המשתמשים במרכזי היום דיווחו על רמות שביעות הרצון הגבוהות ביותר, ואילו הורי המשתמשים במוסדות דיווחו על הרמות הנמוכות ביותר. נראה שהסיבה לכך היא שרבים מהנופשים במרכזי היום נהגו להשתמש בשירותי המרכז עוד קודם שהגיעו אליו כנופשים וההיכרות המוקדמת הקלה על השתלבותם בנופשון.

ממצאי המחקר נמסרו לשירות למפגר במשרד העבודה והרווחה ויסייעו בקביעת מדיניות לפיתוח שירותי הנופשון. המחקר מומן בסיוע קרן שלם לפיתוח שירותים למפגרים ברשויות המקומיות.