מעבר לעולם העבודה וקידום תעסוקתי: תכניות בעבור בני נוער וצעירים בסיכון בארצות-הברית ובמדינות נוספות ב-OECD: סקירת ספרות

הקניית כישורים והכנה למעבר לעולם העבודה חשובים לכלל בני הנוער. חשיבותם אף גוברת כאשר מדובר בבני נוער וצעירים אשר נשרו ממערכת החינוך, או שסיימו אותה ללא תעודה או כישורים המקנים כרטיס כניסה לעולם העבודה. צעירים אלה עלולים לחוות קושי רב במיוחד בכניסה לשוק העבודה, ותלותם במערכת הרווחה בבגרותם עשויה להיות רבה. הסקירה הנוכחית ממפה מערכות של מעבר לעולם העבודה המופעלות בארצות-הברית ובמדינות נוספות ב-OECD לבני נוער ברמות סיכון שונות. מערכות אלה מיועדות לבני נוער וצעירים בטווח גילים 15 עד 24 וכוללות:

א. תכניות לקידום תעסוקה לבני נוער וצעירים בסיכון, שנשרו ממערכת החינוך.
ב. מודלים שונים של שילוב בין למידה עיונית למקצועית ובין למידה לעבודה (כגון חניכה), המיועדים לקהלי יעד מגוונים, החל מבני נוער נורמטיביים וכלה בבני נוער הנמצאים בסיכון לנשירה מבית-הספר.

הסקירה מהווה בסיס להבנה של יתרונות וקשיים של מערכות מעבר שונות, ושל סוגיות הכרוכות בהפעלתן האפקטיבית.

מספר מדינות מציעות "רשת ביטחון" במעבר לעולם העבודה בעבור בני נוער על סף נשירה ממערכת החינוך, או לבני נוער וצעירים מנותקים ממסגרות של עבודה ולימודים. רשתות אלה כוללות מספר היבטים, לדוגמה, יחס מועדף לבני נוער וצעירים בהשתלבות בשוק העבודה; מעורבות של גופים ממשלתיים ועסקיים ליצירת מגוון מקומות הכשרה ועבודה; מערכות מידע והדרכה המיועדות להכוונה בבחירת תחום עיסוק ומסגרות לימודיות מתאימות, כגון מסגרת לימודית אלטרנטיבית לבני נוער על סף נשירה ומסגרות להמשך לימודים.

ניתן להצביע על מספר מאפיינים משותפים המהווים גורמי הצלחה של תכניות המיועדות להכין בני נוער וצעירים בסיכון לעולם התעסוקה:

  • כוללניות – הפעלה של מספר מרכיבים במקביל בתחום הלמידה, העבודה והטיפול.
  • התייחסות פרטנית לכל משתתף כולל ליווי בני הנוער לאורך זמן.
  • העצמת בני הנוער באמצעות פעולות התנדבות בקהילתם.
  • יצירת תרבות חיובית של קבוצת השווים.
  • שיתוף הקהילה העסקית לצורך פתיחת דלתות תעסוקה לבני הנוער.

מנגד, גורמים עיקריים לאי-הצלחה הם:

  • התערבויות חד-ממדיות וחד-פעמיות או קצרות.
  • היעדר שירותי תמיכה למשתתפים.
  • השקעה בלתי מספקת בהכשרה ובחיזוק הצוות המפעיל את התכנית.
  • התמקדות בנקודות החולשה של המשתתפים במקום לפתח ולעודד את נקודות החוזק.

סקירת הספרות הוצגה בפני קובעי מדיניות ואנשי מקצוע העוסקים בבני נוער בסיכון, ומשמשת בסיס לפיתוח וליישום של תכניות לקידום תעסוקה לנוער בסיכון בארץ. כמו-כן, הסקירה מהווה תשתית למחקרי הערכה על תכניות כאלה, ולסקר על חסמים לכניסה לעולם העבודה בקרב צעירים בארץ, המתבצעים כיום על-ידי מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל. הסקירה נערכה ביוזמת עמותת אשלים ומומנה בסיועה.

כאהן-סטרבצ'ינסקי, פ. ויורוביץ, ל.(2009).מעבר לעולם העבודה וקידום תעסוקתי: תכניות בעבור בני נוער וצעירים בסיכון בארצות-הברית ובמדינות נוספות ב-OECD: סקירת ספרות. דמ-09-521. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל