הזמנה ליום עיון בנושא חלופות לאפוטרופסות יפוי כח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת