סיכום תובנות עיקריות – יום עיון חלופות לאפוטרופסות יפוי כוח מתמשך וקבלת החלטות נתמכת