העברת דיירי מוסדות סיעודיים לאשפוז בבית חולים כללי