תכנית הכשרה למד"צים: מחקר הערכה

המחקר הוא פרי יוזמה וביצוע משותפים לג'וינט-מכון ברוקדייל ולמינהל חברה ונוער במשרד החינוך

המד"צים הם מדריכים צעירים, המגויסים מבין תלמידי כיתות ט', ופועלים עד כיתה י"ב. פעילותם כוללת הדרכת חניכים ופעילות קהילתית. הכשרת בני הנוער היא באחריות רכזי נוער, הפועלים במסגרת מחלקת הנוער, המתנ"ס או אגף הנוער ברשות המקומית. המחקר הנוכחי הוא חלק מסדרת מחקרים העוסקים בפיתוח תכניות למנהיגות צעירה במסגרת מינהל חברה ונוער במשרד החינוך. בשנת 1998 נערך מעקב אחר פעילותן של תכניות מנהיגות שונות של משרד החינוך, ובהן תכנית המד"צים. במחקר זה עלה הצורך לבחון דבר שעד כה לא נחקר לעומק, והוא תכנית ההכשרה של המד"צים. שני מחקרי הערכה נוספים על הכשרתם של המש"צים ושל נציגי מועצות התלמידים והנוער נערכו במקביל.

הכשרת המד"צים מתחלקת לקורס רשותי (60-90 שעות), המתקיים פעם בשבועיים במהלך שנת הלימודים, ולסמינר מחוזי בן שבוע ימים, המתקיים במסגרת מחנה קיץ. מחקר זה מתמקד בהערכת חלקה הראשון של ההכשרה. כמו כן, המחקר בוחן את תכנית ההכשרה החדשה "בדרך להיות מד"צ", אשר יצאה לאור מטעם המטה בשנת 2000 ואת התמיכה הניתנת לרכזים במהלך פעילותם. המידע למחקר הנוכחי נאסף באמצעות שאלונים לרכזי נוער ולרכזי מד"צים ולקבוצות מיקוד, שבהן השתתפו הרכזים עצמם וחיילות, שהעבירו את ההכשרה למד"צים. נוסף לכך נערכו שני ראיונות עומק עם אנשי מטה.

בממצאים העיקריים:

  • רוב הרכזים (91%) דיווחו שתכנית ההכשרה החדשה "בדרך להיות מד"צ" קיימת ברשותם, מרביתם (87%) השתמשו בה במידה כלשהי, ולמעלה ממחציתם השתתפו בהשתלמות עליה.
  • רוב הרכזים השתמשו במספר מקורות כתובים מטעם מינהל חברה ונוער, היישוב או המחוז, לשם הרכבת תכנית ההכשרה עבור המד"צים. 88% הוסיפו לה גם תכנים מהמאגר האישי שלהם. השילוב ענה בעיקר לצורך בהתאמת התכנית לצורכי השטח ועלה בקנה אחד עם המלצות המטה.
  • אנשי השטח שיבחו את עדכניותם וחדשנותם של הטקסטים בתכנית. אולם, הם טענו שמידת האטרקטיביות שלהם משתנה, על פי מאפייניהם של המד"צים.
  • לטענת אנשי השטח, נקודת החולשה העיקרית של התכנית הייתה שיטת הדיונים בטקסטים. לדעתם, השיטה מתאימה יותר לחינוך הפורמלי, והשימוש הבלבדי בה מנע מהמד"צים להכיר שיטות נוספות.
  • רוב הרכזים חשו שיש להם למי לפנות כשנתקלו בקושי בהדרכת המד"צים (81%). "הכתובת" העיקרית לפנייה היה המפקח האזורי. רכזי מד"צים גם פנו לרכזי הנוער ולעמיתיהם, על-פי סוג הקושי.

ממצאי המחקר הוצגו בפני צוות התכנית ברמת המטה והם יוצרים תשתית לשיפור תהליך ההכשרה של המד"צים בכלל ושל "תכנית ההכשרה החדשה" וההשתלמות על התכנית, בפרט.