בני נוער בתמרה: איתור צרכים כבסיס לתכנון שירותים

הפרויקט לאיתור צרכים של בני הנוער בתמרה הוא פרי יוזמתם של ראשי המערכת העירונית בתמרה, אשר חיפשו דרך לשפר את מערכת השירותים לבני הנוער בעיר. מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל בסיוע עמותת אשלים נענה לפנייתה של עיריית תמרה לספק את המידע הדרוש לתכנון שירותים לבני הנוער. תמרה היא יישוב ערבי, המייצג היטב רבים מהיישובים הערביים בישראל כיום, שתושביהם רובם ככולם מוסלמים. המחקר המדווח כאן הוא השני בסדרת מחקרים על צורכי בני הנוער הערבים. במחקר הושם דגש מיוחד על איתור צרכים בקרב כל בני הנוער בעיר, ובמיוחד אלה שבסיכון גבוה, ובהם בני נוער נושרים ובני נוער הלומדים במסגרות חלופיות שנועדו לקלוט בני נוער שעזבו בתי ספר רגילים.

במחקר רואיינו 408 תלמידים בבתי הספר בכיתות ז'-י"ב, המהווים מדגם מייצג של תלמידי בתי הספר העל-יסודיים בעיר, 135 תלמידים שנפלטו מבתי הספר הרגילים ולומדים במסגרות חלופיות ועוד 191 נושרים שאינם לומדים במסגרת חינוכית כלשהי (שרואיינו פנים אל פנים בבתיהם).

הנושאים העיקריים, שנבדקו מנקודת המבט של בני הנוער, כוללים: מאפיינים סוציו-דמוגרפיים, לימודים, פעילות פנאי מאורגנת ולא מאורגנת, עבודה, פעילות חברתית, לרבות התנהגות אלימה ושולית, אוריינטציה ערכית, יחסים עם ההורים ומבוגרים אחרים ויחסם של בני הנוער כלפי השכונה שבה הם גרים, כלפי העיר וכלפי השירותים שבה.

להלן מספר ממצאים בולטים:

  • לרבים מבני הנוער יש צרכים בתחום פעילות הפנאי. רק כשליש מבני הנוער בתמרה משתתפים בחוגים או בפעילויות חברתיות מאורגנות, וכמחציתם מציינים שאין מקומות מחוץ לבית שהם יכולים לבלות בהם בנוחות.
  • מרבית בני הנוער דיווחו על מקרים רבים של הצקות, הטרדות או מעשי בריונות בבית ספרם.
  • באשר לנורמות ההתנהגות הרצויות לבנות, תפיסת הבנות ליבראלית הרבה יותר מזו של הבנים.
  • בתי הספר אינם מספקים מענה הולם לצורכי הנוער. למשל, 30% מבני הנוער חשים כי אין למי לפנות בבית הספר לעזרה בקשר לבעיה לימודית ו-50% חשים כי אין למי לפנות בקשר לבעיה אישית.
  • רוב בני הנוער שעזבו את בתי הספר הרגילים עשו זאת בגלל קשיים בלימודים, קשיי הסתגלות או בעיות ביחסים עם המורים. 
  • תלמידי המסגרות החלופיות והנושרים דיווחו על בעיות רבות, כגון: אלימות, בדידות וקושי לשוחח עם ההורים. כמו כן, קבוצה זו מתאפיינת ברמה סוציו-אקונומית נמוכה יחסית.
  • מרבית הנושרים הם בנים. הרוב מועסקים בשכר, בדרך כלל מעל 40 שעות בשבוע. לעומתם, מרבית הנערות שנשרו מהלימודים אינן מועסקות מחוץ לבית.

ממצאי המחקר נדונו על-ידי צוותים של אנשי מקצוע הפועלים בתמרה בליווי צוות המחקר ועמותת אשלים. דיונים אלה הובילו לגיבוש מסקנות רבות ביחס לכיוונים לפיתוח מכלול השירותים לבני נוער בעיר. כמו כן, הוכנה תכנית עירונית לקידום נוער בסיכון ונוער מנותק והוחל בביצועה בתחומים שונים.

המחקר הוזמן ומומן בסיוע אשלים ועיריית תמרה ובוצע בשיתוף עיריית תמרה.

אזכור הפרסום

Karnieli, M. (2014). The Faith is the Pace: Educational Perspectives of Three Women Principals of Jewish, Christian, and Muslim Ultra-Orthodox Schools. Religious Education109(3), 284-300.

Karnieli, M., & Zedani, I. (2013). “Protecting Our Girls Through Single-Gender Education”:“Pirate” High School for Girls in the Israeli Town of Sunobola. Journal of Muslim Minority Affairs33(2), 208-223.