לוגו מאגר כלי המחקר

ברוכים הבאים למאגר כלי המחקר!

 

המאגר כולל שאלונים, כלים לביצוע ראיונות ותצפיות פרי עבודתם של חוקרי מכון ברוקדייל מאז שנת 2010.

מאגר זה נועד לאפשר לכם להשתמש בכלי המחקר שבו לצורך בניית כלי מחקר חדשים. כמו כן, מאחר שהמאגר הוא גם מאגר היסטורי ואקדמי, ניתן ללמוד באמצעותו על התפתחות כלי המחקר במכון לאורך השנים.

חיפוש של כלי מחקר על נושא מסוים יוביל אתכם למידע על כלי המחקר הרלוונטיים. המאגר מורכב משאלונים מלאים ופרקים. הפרקים הם חלקים מתוך השאלון המלא העוסקים בנושא מסויים. מבנה הפרקים משתנה,  ונע בין פרקים מורכבים, כלומר הכוללים בעצמם תת-נושאים שונים, לשאלה בודדת הבוחנת נושא מוגדר.

על כל אחד מהכלים מוצג מידע ביבליוגרפי ומתודולוגי, וישנה גם גישה לכלי המחקר עצמם.

המאגר מתעדכן בקביעות, ומעת לעת יתווספו בו כלים חדשים.

אם יש לכם הערות או בקשות, נשמח לשמוע.

בברכה,

צוות המאגר