חוקר, צוות אוכליסייה ערבית (חטיבת המערכות)

האוכלוסייה הערבית