בת שבע הס

חוקרת מתמחה, צוות חברה ומדיניות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקרת מתמחה בצוות חברה ומדיניות בריאות, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

בת שבע הס עובדת במכון משנת 2011. תחומי העיסוק העיקריים שלה הם: הרפורמה בבריאות הנפש, חברה ומדיניות בריאות וראייה בין-תרבותית. לבת שבע ניסיון במחקר איכותני בנושא אנתרופולוגיה של הדת, המרת דת, לימודי מגדר ואיסלם באירופה.

לבת שבע תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה, תואר שני באנתרופולוגיה וכן תואר שני בניהול מוסדות ללא כוונות רווח, מבית הספר לעבודה סוציאלית, באוניברסיטה העברית. כיום בת שבע היא דוקטורנטית שלב ב' במחלקה לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה באוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם בת שבע הס בדוא"ל: batshevah@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7735.