ברכי בן סימון

ברכי בן סימון

חוקרת עמיתה

ילדים ונוער

ברכי היא חוקרת במרכז אנגלברג לילדים ולנוער משנת 2009.

תחומי המחקר העיקריים שלה הם: תכניות תעסוקה לנוער, מאפיינים וצרכים של ילדים, נוער וצעירים במצבי סיכון, מדיניות ושירותים המיועדים לילדים באומנה, פיתוח כלי מדידה בנושא צעירים בסיכון והיקף תופעת ההתעללות וההזנחה בישראל.

לברכי יש תואר ראשון בייעוץ חינוכי מאוניברסיטת בר-אילן ותואר שני בלימודי תרבות מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

מאמרים

שורק, י', סבו-לאל, ר' ובן סימון, ב'. (2018). השינויים שחלו בשירותי האומנה בישראל בעקבות הפרטתם החלקית: נקודת המבט של אנשי המקצוע וקובעי המדיניות. חברה ורווחה, ל"ח 1, 231-261.