דליה בן רבי

ראש צוות, חוקרת מומחית בכירה

ילדים ונוער

דליה היא חוקרת בכירה במרכז אנגלברג לילדים ולנוער, והיא עובדת במכון משנת 1991.

תחומי המחקר העיקריים שלה הם: צרכים של ילדים בגיל הרך ותוכניות לילדים בגיל הרך ומשפחותיהם, התמודדות מערכת החינוך עם תלמידים עם קשיי למידה והסתגלות, שירותי רווחה ומדיניות לגבי ילדים בסיכון, ותהליכי תכנון יישוביים לשירותים לילדים ותוכניות קהילתיות כוללות.

לדליה יש תואר ראשון בעבודה סוציאלית ותואר שני בעבודה סוציאלית במסלול מחקרי, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

מאמרים מכתבי עת

Oyserman, D., Benbenishty, R., & Ben-Rabi, D. (1992). Characteristics of children and their families at entry into foster care. Child Psychiatry and Human Development22(3), 199-211.

מאמרים מספרים

Hendin, A., Ben-Rabi, D., & Azaiza, F. (2017). Framing and making of access policies. In A. Mountford-Zimdars, & N. Harrison (Eds.), Access to higher education: Theoretical perspectives and contemporary challenges (pp. 145-157). New York: Routledge.

Dolev, T., Ben Rabi, D., & Zemach-Marom, T. (2009). Residential care for children "at-risk" in Israel: Current situation and future challenges. In M. E. Courtney, &, D. Iwaniec (Eds.), Residential care of children: Comparative perspectives(pp. 72-87). New York: Oxford University Press.