חוקרת מתמחה, צוות תעסוקה (חטיבת המערכות)

תעסוקה

חוקרת מתמחה בצוות תעסוקה, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

דנה כהן עובדת במכון משנת 2019. תחומי המחקר העיקריים שלה הם גיבוש מדדי איכות חיים לאוכלוסייה הבדואית בנגב והערכת תוכניות לשילוב סטודנטים בדואים באקדמיה. מלבד עיסוקה המרכזי בחקר האוכלוסייה הבדואית בנגב, דנה מתמחה במחקרים על חסמים ועמדות בתעסוקה ועל בחינת יעדים ומדדים לתעסוקה. לדנה ניסיון במחקרים כמותיים ובשיטות מחקר איכותני. בעבר עסקה בניהול צוות מחקר בתחום הערכים האישיים ובחקר המשמעות בחיים. כמו כן דנה מילאה מגוון תפקידים בחינוך בלתי-פורמלי ועסקה בייעוץ לארגוני מגזר ציבורי ושלישי.

לדנה תואר ראשון בפסיכולוגיה ותואר שני בפסיכולוגיה חברתית ארגונית, שניהם מן האוניברסיטה הפתוחה.

ניתן ליצור קשר עם דנה כהן בדוא"ל: [email protected] או בטלפון: 02-6557430