מנהלת אדמיניסטרטיבית, צוות אוכלוסייה ערבית (חטיבת מערכות)

האוכלוסייה הערבית