דגנית לוי

חוקרת מומחית

האוכלוסייה הערבית

דגנית היא חוקרת במרכז אנגלברג לילדים ולנוער משנת 1998.

תחומי המחקר העיקריים שלה הם: קליטה ועלייה, נוער וצעירים בסיכון ושילוב בהשכלה גבוהה. בשנים האחרונות דגנית מובילה את המחקר המלווה לתוכנית הנגישות להשכלה גבוהה של ערבים, דרוזים וצ'רקסים, ובפרט שילוב סטודנטים מהחברה הבדואית בנגב באקדמיה, עבור מל"ג-ות"ת. בתחום של קליטת עלייה הובילה השנה מחקר על מענים להכנה לצבא עבור בני נוער יוצאי אתיופיה והשתתפה במחקר על שילוב סטודנטים יוצאי אתיופיה באקדמיה.

לדגנית יש תואר ראשון בסוציולוגיה, אנתרופולוגיה וחינוך, ותואר שני בסוציולוגיה של החינוך, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים.