אלינור אבני

חוקרת מתמחה, צוות כלכלה ובריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות