אלינור אבני

חוקרת מתמחה, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות