אירית אלרועי

חוקרת מומחית

מדיניות הבריאות

מאמרים מכתבי עת

Schuster, M., Elroy, I., & Rosen, B. (2018). How culturally competent are hospitals in Israel? Israel Journal of Health Policy Research7(1), 61. doi:10.1186/s13584-018-0255-7

Schuster, M., Elroy, I., & Elmakais, I. (2017). We are lost: Measuring the accessibility of signage in public general hospitals. Language Policy16(1), 23-38. doi:10.1007/s10993-015-9400-0