Lilach Zohar

חוקרת מתמחה, צוות ילדים ונוער (חטיבת המשפחה)

ילדים ונוער

חוקרת מתמחה בצוות ילדים ונוער, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג’וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

לילך זוהר עובדת במכון משנת 2020. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: טיפול במשפחות המתמודדות עם הפרעה נפשית, נשירת תלמידים באוכלוסייה הבדואית בנגב, צעירים בישראל והורות של להט"ב. מלבד עיסוקה המרכזי במחקר חברתי יישומי היא מתמחה גם בייעוץ ארגוני ובייעוץ קריירה.

ללילך תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובמדע המדינה, ותואר שני מחקרי בלימודי הארגון מן האוניברסיטה העברית בירושלים. את התיזה למוסמך כתבה על הסתגלות פרופסיית הייעוץ הארגוני בעקבות תקופת משבר הקורונה בישראל.

ניתן ליצור קשר עם לילך בדוא”ל: lilachzo@jdc.org

כתבי עת

שורק, י., אלמוג-זקן, א., זוהר, ל., ניג'ם-אכתילאת, פ. וגלעד, ע. (2021). התמודדות עם הגברת מצבי סיכון של ילדים ובני נוער נוכח מגפת הקורונה: סקירה בין-לאומית. ביו-אתיקה, 22.