ליאור בסרמן נבון

חוקרת, צוות הבטחת איכות (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

הבטחת איכות

חוקרת בצוות הבטחת איכות, חטיבת איכות בשירותים חברתיים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ליאור בסרמן נבון עובדת במכון משנת 2021. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: הערכת מנגנוני ההגנה על חושפי שחיתויות, מדיניות הטיפול בדרי רחוב ופיקוח אפקטיבי על שירותים חברתיים.

לליאור תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובספרות השוואתית ותואר שני באנתרופולוגיה, שניהם מן מהאוניברסיטה העברית. כעת ליאור במהלך לימודי דוקטורט באוניברסיטה העברית, אף הם בתחום האנתרופולוגיה.

ניתן ליצור קשר עם ליאור בסרמן נבון בדוא"ל: [email protected]