מורג יאירוב

חוקרת מתמחה, צוות תעסוקה (חטיבת המערכות)

תעסוקה

חוקרת מתמחה בצוות תעסוקה, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

מורג יאירוב עובדת במכון משנת 2017. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: עובדים בשכר נמוך, הערכות עלות-תועלת ומרכזי תעסוקה לחברה הערבית. מלבד התמחותה המרכזית במחקרים כמותיים, מורג עוסקת במחקר איכותני והתמחתה בחיבור וניתוח של שאלונים איכותניים.

למורג תואר ראשון בכלכלה ופסיכולוגיה מאוניברסיטת בן גוריון ותואר שני מחקרי בכלכלת סביבה מן הפקולטה לחקלאות של האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם מורג יאירוב בדוא"ל moragya@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7473.