נועם קשת

נועם קשת

חוקר, צוות תעסוקה (חטיבת המערכות)

תעסוקה