פרופ' מייקל הרטל

פרופ' מייקל הרטל

מנכ"ל

לשכת המנכ"ל