Raya Cohen

עורכת לשון, צוות עריכה ופרסומים

עריכה ופרסומים

עורכת לשון בצוות עריכה ופרסומים, חטיבת השירות, מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

רעיה כהן עובדת במכון משנת 2011. תחומי העיסוק העיקריים שלה הם עריכה בעברית ותרגום מאנגלית לעברית.

לרעיה תעודת עריכה מן המכללה האקדמית בית ברל. כמו כן היא השתתפה בקבוצות פרטיות מתקדמות ללימודי עריכה. לרעיה תעודת מורה מוסמך בכיר באנגלית ובחינוך מבוגרים ממכללת דוד ילין.

ניתן ליצור קשר עם רעיה כהן בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-6557483.