Shlomit Kagya

חוקרת עמיתה, צוות בריאות (חטיבת המערכות)

מדיניות הבריאות

חוקרת עמיתה בצוות בריאות, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

שלומית עובדת במכון משנת 2016. תחומי המחקר העיקריים שלה במכון הם: הכשרה מקצועית בשיטת החניכות והערכת תוכניות תעסוקה ושילוב האוכלוסייה הערבית בהשכלה גבוהה. נוסף על כך, שלומית שותפה בכמה פרויקטים חדשניים העוסקים ב-big-data ובניתוח שפה טבעית (NLP).

לשלומית תואר ראשון בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ותואר שני בלימודי ארגון ודמוגרפיה, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם שלומית קגיה בדוא"ל: shlomitka@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7430.

מאמרים מכתבי עת

חטאב, נ., מיערי, ס., מנור, א., נבואני, ע., וקגיה, שלומית (2011). 'צדק חברתי' במסגרת יחסי יהודים-ערבים בישראל. פרלמנט, 71.

Okun, B. S., & Kagya, S. (2012). Fertility change among Post‐1989 immigrants to Israel from the Former Soviet Union. International Migration Review, 46(4), 792-827.