תרצה וילנר

תרצה וילנר

חוקרת עמיתה, צוות תעסוקה (חטיבת המערכות)

תעסוקה

חוקרת עמיתה בצוות תעסוקה, חטיבת המערכות, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

תרצה וילנר עובדת במכון משנת 2015. תחומי המחקר העיקריים שלה הם הכשרה מקצועית, הכשרה בחניכות, גיוון תעסוקתי, תעסוקת נשים והתערבויות התנהגותיות. לתרצה רקע רב במחקר בתחום הפסיכולוגיה התעסוקתית: סגנון קבלת החלטות, קשיים בבחירת מקצוע, משמעות העבודה בקרב מועסקים ופיתוח כלים פסיכולוגיים מתוקפים למדידת משתנים אלו.

לתרצה תואר ראשון בפסיכולוגיה ותולדות האומנות ותואר שני הן בפסיכולוגיה חברתית-ארגונית והן בחקר סכסוכים, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים. כעת היא נמצאת במהלך לימודי הדוקטורט בתחום של פסיכולוגיה תעסוקתית, בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית בירושלים.

ניתן ליצור קשר עם תרצה וילנר בדוא"ל: tirzawi@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7439.

הכירו את החוקרת תרצה וילנר

מאמרים מכתבי עת

Willner, T., Lipshits-Braziler, Y., &  Gati, I.  (2019). Construction and initial validation of the work orientation questionnaire. Journal of Career Assessment, 1-19. doi:1069072719830293

Willner, T., Gati, I., & Guan, Y. (2015). Career decision-making profiles and career decision-making difficulties: A cross-cultural comparison among US, israeli, and chinese samples. Journal of Vocational Behavior, 88, 143-153. doi:10.1016/j.jvb.2015.03.007