וולאא חג'אג'רא

חוקרת מתמחה, צוות אוכלוסייה ערבית (חטיבת המערכות)

האוכלוסייה הערבית