יעל אשכנזי

ראש צוות חברה ובריאות, חוקרת מומחית בכירה

מדיניות הבריאות

יעל היא חוקרת בכירה במרכז סמוקלר לחקר מדיניות בריאות, והיא עובדת במכון משנת 2001.

ליעל ניסיון רב הן בהערכת תוכניות ושינויי מדיניות והן במחקרים המיועדים לספק ראייה כוללת של נושאים הנמצאים על סדר היום. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: רפואה ראשונית, בריאות ילדים ופערים בבריאות בשימוש בשירותי בריאות ובכוח אדם רפואי.

ליעל יש תואר ראשון בלימודי מזרח אסיה ותואר שני בבריאות הציבור, שניהם מן האוניברסיטה העברית בירושלים.