יעל בכר

חוקרת מתמחה, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

מוגבלויות