ד"ר יונית יעקובוביץ

מנהלת, חטיבת איכות בשירותים חברתיים

איכות בשירותים חברתיים