ד"ר יורי טפר

Yuri Teper

חוקר עמית, צוות תוצאות (חטיבת איכות בשירותים חברתיים)

תוצאות

 

חוקר עמית בצוות תוצאות, חטיבת איכות בשירותים חברתיים, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

ד"ר יורי טפר עובד במכון משנת 2017. תחומי המחקר העיקריים שלו הם: חשיבה תוצאתית והשימוש במודלים לוגיים לצורכי תכנון, ניטור תפוקות ומדידת תוצאות בשירותים חברתיים וכן מחקר יישומי וייעוץ לארגונים ומיזמים חברתיים. ליורי ניסיון בניהול ידע ארגוני וביצוע מחקרי מדידה והערכה.

ליורי תואר ראשון בתקשורת ציבורית, תואר שני ודוקטורט במדעי מדינה, כולם מאוניברסיטת בר-אילן.

ניתן ליצור קשר עם ד"ר יורי טפר בדוא"ל:  [email protected] או בטלפון במשרד: 02-6557495

מאמרים מכתבי עת

Teper, Y. (2016). Official russian identity discourse in light of the annexation of crimea: National or imperial? Post-Soviet Affairs, 32(4), 378-396.

Teper, Y., & Course, D. D. (2014). Contesting Putin's nation‐building: The `Muslim other' and the challenge of the Russian ethno‐cultural alternative. Nations and Nationalism, 20(4), 721-741.

Tolz, V., & Teper, Y. (2018). Broadcasting agitainment: A new media strategy of putin’s third presidency. Post-Soviet Affairs, 34(4), 213-227.

טפר, י. (2016). ישראלים בדרכם: סיפורי הגירה של צעירים מברית המועצות לשעבר. סוציולוגיה ישראלית: כתב-עת לחקר החברה הישראלית, 18(1), 172-170.

פרקים מספרים

Teper, Y. (2017). How civic is russia's new civil religion and how religious is the church? In E. Lewin, E. Bick & D. Naor (Eds.), Comparative perspectives on civil religion, nationalism, and political influence (pp. 125-155). Hershey, PA: IGI Global.

ספרים

Geifman, A., & Teper, Y. (2014). Russia's new national identity under putin's regime. ( No. 279). Ramat Gan: Begin-Sadat Center for Strategic Studies, Bar-Ilan University.