צביקה דויטש

Zvika Deutsch

חוקר מומחה, צוות תעסוקה (חטיבת המערכות)

תעסוקה

מאמרים מכתבי עת

Deutsch, Z. (2018). The effect of the “Tal Law” on the supply of labor among Ultra-Orthodox men. Israel Economic Review, 15(1), 35-71.

דויטש, צ. (2017). השפעת “חוק טל” על היצע העבודה של גברים חרדים.  סקר בנק ישראל, 89, 124-89.