צורכיהם של ניצולי שואה: העלאת מודעות באמצעות מחקר

מאז שנת 1990, המכון מוכר כסמכות בנושא צורכיהם של ניצולי שואה בישראל. למכון היה חלק חשוב בניסיונות המתמשכים למצוא פתרונות טובים לצרכים של אוכלוסייה זו. בהיותו מכון מחקר עצמאי ואובייקטיבי, למאיירס-ג'וינט-ברוקדייל יש יכולת לעבוד עם ארגונים שונים בעלי אינטרסים מגוונים. על כן, האומדנים שלנו מקובלים כאומדנים המוסמכים, על ידי הממשלה, על ידי קבוצות סנגור ועל ידי … המשך לקרוא צורכיהם של ניצולי שואה: העלאת מודעות באמצעות מחקר