מחקר להערכת "יוצרים עתיד": תוכנית מעבר מבית הספר לעולם התעסוקה

רקע המעבר מגיל הנעורים לבגרות ומבית הספר לחיים עצמאיים מביא עימו שינוי בצרכים, בשירותים ובספקי השירותים. אולם המעבר משירותים לילדים אל שירותים למבוגרים אינו פשוט וחלק: יש צורך בשירותי מעבר ייחודיים שיסייעו בהסתגלות לתפקידים החדשים ובמעבר בין שני שלבי החיים (נאון, 2009).[1] תוכניות מעבר מיועדות להכין בני נוער עם מוגבלות וצרכים מיוחדים לחיים הבוגרים, לרבות … המשך לקרוא מחקר להערכת "יוצרים עתיד": תוכנית מעבר מבית הספר לעולם התעסוקה