מה בין חוק החולה הנוטה למות לבין יישומו

מחקר זה בוחן את תפיסותיהם של גורמים מובילים בנוגע לתרומתו של החוק, בנוגע לקשיים ביישומו ובדרכים להתגבר עליהם וכן בנוגע לפעולות שנעשו להטמעתו, בדגש על היישום במסגרות קהילתיות.