ניצולי שואה בישראל: אומדני אוכלוסייה, מאפיינים דמוגרפיים, בריאותיים וחברתיים וצרכים

דוח זה, אשר הוזמן על-ידי הקרן לרווחה לנפגעי השואה בישראל, עוסק באוכלוסיית ניצולי השואה הגרים בישראל היום ובעתיד: מספרם, מאפייניהם, מצבם וצורכיהם בתחומים החברתיים והבריאותיים.