תכנית הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל: דיווח ביניים על מערך התמיכה בסטודנטים נכון לסוף שנת הלימודים תשע"ו (2015/16)

ייצוג הצעירים הערבים, הדרוזים והצ'רקסים בהשכלה הגבוהה בישראל גבוה יותר מאשר בעבר, אך עדיין נמוך מן הייצוג של בני גילם היהודים בכל רמות ההשכלה, והם מתמודדים עם אתגרים משמעותיים במערכת ההשכלה הגבוהה. הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) פיתחה את תכנית הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל כחלק מתכניתה הרב-שנתית, והיא כוללת … המשך לקרוא תכנית הרחבת נגישות ההשכלה הגבוהה לערבים, דרוזים וצ'רקסים בישראל: דיווח ביניים על מערך התמיכה בסטודנטים נכון לסוף שנת הלימודים תשע"ו (2015/16)