אנשים עם בעיות נפשיות קשות בישראל: ראייה משולבת של מערכות השירותים

מחקר ייחודי שמנסה לעמוד על היקף האוכלוסייה בעלת בעיות נפשיות קשות ואת ההיקף והדפוסים של קבלת שירותי שיקום.