צורך ודפוסי שימוש בשירותי בריאות הנפש בישראל 2016

אירית אלרועי, הדר סמואל, תמר מדינה-הרטום ושולי ברמלי-גרינברג רקע לבקשת משרד הבריאות ממלא מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל תפקיד מרכזי בעיצוב הערכה של הרפורמה בבריאות הנפש ובביצועה מאז 2007. במסגרת זו נערך בשנת 2013 סקר מקיף שבחן את הצורך בשירותי בריאות הנפש ואת דפוסי הפנייה לטיפול ערב יישום הרפורמה הביטוחית (אלרועי ואח', 2017). לאחר יישום הרפורמה, הוחלט לבחון … המשך לקרוא צורך ודפוסי שימוש בשירותי בריאות הנפש בישראל 2016