התרומה של תכניות חינוכיות בנושא מצב יהודי ברית-המועצות בתקופת השואה לאוכלוסיות נבחרות בארץ ובחו"ל

מחקרי ההערכה של התכניות השונות נועדו לבחון את התרומות של התכניות למשתתפים ואת שביעות רצונם ממנה ומדרך יישומה.