התרומה של תכניות חינוכיות בנושא מצב יהודי ברית-המועצות בתקופת השואה לאוכלוסיות נבחרות בארץ ובחו"ל

הרקע של המחקר

כחלק מיוזמת קרן ג'נסיס (Genesis Philanthropy Group) לחיזוק הזהות היהודית קרב דוברי רוסית בעולם, תוך התמקדות בישראל ובברית-המועצות לשעבר, פיתחה הקרן, לפני כשלוש שנים, יחד עם הקרן היהודית-האירופית (EJF) פרויקט חינוכי מקיף בנושא היהודים בתקופת השואה בברית-המועצות. ההנחה הייתה כי בקרב האוכלוסייה הדוברת רוסית לא קיים מספיק ידע על מצב יהודי ברית-המועצות בתקופת השואה, וכי החשיפה לידע זה חשובה כדי לשמור על המורשת היהודית, וכדי לחזק את הקשר לעולם היהודי. הפרויקט החינוכי שבוצע על-ידי הצוות החינוכי של "יד ושם" כלל בשנת 2011-2010 כשלושים תכניות שונות שנועדו לאוכלוסיות שונות (כגון סמינרים למורים מישראל ומברית-המועצות לשעבר, סמינרים לתלמידים ב"יד ושם", ניידות חינוכיות שהגיעו לבתי-הספר, קורס למנהיגים צעירים מהקהילה היהודית בברית-המועצות לשעבר).

המחקר

מתוך מגוון התכניות שיושמו, הזמינה קרן ג'נסיס מחקר הערכה של שמונה התכניות הבאות שהופעלו במהלך 2011-2010:

א. תכניות לתלמידים בבתי-ספר תיכוניים בחיפה – סמינרים חינוכיים לתלמידי כיתות י"א; סדנה ניידת לתלמידי כיתות ט ותכנית לתיעוד ויזואלי לתלמידי כיתות י.
ב. תכניות למורים בבתי-ספר תיכוניים בחיפה – קורס למורים בשני בתי-ספר בעיר וקורס עירוני למורים שעוסקים בתחום לימוד מדעי החברה והרוח.
ג. תכניות לאוכלוסיות נבחרות המתגוררות בברית-המועצות לשעבר – תכנית למנהיגים צעירים בקהילה היהודית; תכנית לאנשי חינוך שאינם יהודים; וקורס ללמידה מרחוק (E-learning) לקהל הרחב.

מחקרי ההערכה של התכניות השונות נועדו לבחון את התרומות של התכניות למשתתפים ואת שביעות רצונם ממנה ומדרך יישומה.

התרומה של התכנית נבחנה בשתי רמות: 1. ברמה הקוגניטיבית – רכישת ידע על השואה בברית-המועצות; 2. ברמה האמוציונלית – ההשפעה על תפיסות ועמדות המשתתפים כלפי העולם היהודי וכלפי השואה.

בכל המחקרים נאסף מידע מהמשתתפים באמצעות שאלון למילוי עצמי שחולק במפגש האחרון של כל תכנית.

הדוח הנוכחי מציג את ממצאים מההערכה של שמונה התכניות לפי שלוש האוכלוסיות של משתתפים: תלמידים, מורים, ואוכלוסיות נבחרות המתגוררות בברית-המועצות לשעבר. כמו-כן נעשה גם ניתוח השוואתי בין התכניות.

שימושי המחקר

ממצאי המחקר הוצגו בפני נציגי קרן ג'נסיס והצוות החינוכי של "יד ושם" ושימשו תשומה לשיפור התכניות ולקביעת כיוונים לפיתוח תכניות חינוכיות דומות בעתיד.

מימון

המחקר מומן על-ידי קרן ג'נסיס, הקרן היהודית-האירופית ומאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל.