בסיסי נתונים

מרכז ידע לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל

מרכז הידע הוא מקור למגוון נתונים המספקים תשתית לחקר הזדקנות האוכלוסייה בישראל.

יעדו של המרכז הוא לרכז נתונים ולקשר בין חוקרים באוניברסיטאות ובמוסדות המחקר בישראל, וזאת על מנת להרחיב את המחקר בתחום הגרונטולוגיה.

שלשת אפיקי הפעילות המרכזיים של מרכז המידע כוללים:

קישור של מחקרים וסקרים על מנת לאפשר מחקרי אורך אשר בעבר לא נתאפשרו ולא היו נגישים לחוקרים, מנוע חיפוש ממוחשב לשיפור יעילות הבחינה של נתונים סטטיסטיים ומידע רלוונטיים לחקר הזקנה (הוקם ומתוחזק על ידי 'משאב'- מאגר מידע ארצי לתכנון בתחום הזיקנה, מאיירס-ג'וינט-מכון ברוקדייל ואשל), מאגר ביבליוגראפי ממוחשב וחדשני המאפשר חיפוש מקיף בספרות הגרונטולוגיה וכן חיפוש בדוחות מחקר ובדיסרטציות.

 

מצב הבריאות במדינות העולם

בסיס נתונים ממוחשב בינלאומי על בריאות ומחלות במדינות העולם. ניתן למקד החיפוש עפ"י מדינות ועפ"י מחלות וגם לקבל נתונים השוואתיים על מצב הבריאות בין מדינות. מרכז המידע מתמקד במחלות זיהומיות ונגיפיות כגון מלריה , שחפת , שפעת . המידע מאורגן בטבלת נגללות וניתן לבחור ערכים מתאימים למיקוד החיפוש.