מוגבלויות

השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה נמצאת בעדיפות גבוהה בישראל. רפורמות ויוזמות לאומיות פועלות היום כדי לתת מענה לצורכיהם החברתיים, הבריאותיים והכלכליים של אנשים עם מוגבלות בכל הגילים ולבני משפחותיהם.

לצוות מוגבלויות במכון ברוקדייל תפקיד מרכזי בסיוע למאמצים לקדם הכלה והשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2019

קידום רפורמות ארציות

  • הרפורמה בבריאות הנפש והשלכותיה על אנשים עם מוגבלות נפשית
  • פיתוח הליך "קבלת החלטות נתמכת" במסגרת רפורמה באפוטרופסות

קידום מערך השירותים לאנשים עם מוגבלויות

  • יצירת בסיס מידע על ילדים עם מוגבלויות ומשפחותיהם לתכנון שירותים (סקר ילדים עם מוגבלויות)
  • מתן שירות מכוון אדם באמצעות תקצוב אישי

טכנולוגיה

  • אספקה של טכנולוגיה מסייעת והשימוש בה על ידי אנשים עם מוגבלות
  • פיתוח טכנולוגיות חדישות והטמעתן