מוגבלויות

השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בחברה, האוטונומיה, העצמאות וחופש הבחירה שלהם נמצאים בעדיפות גבוהה בישראל. רפורמות ויוזמות לאומיות פועלות כדי לאפשר לאנשים עם מוגבלות לממש השתתפותם של אנשים עם מוגבלות בחברה, האוטונומיה, העצמאות וחופש הבחירה שלהם נמצאים את זכויותיהם ולחיות חיים עצמאיים בקהילה. לראיה, ביוני 2022 אושר בכנסת ישראל חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות. מטרת החוק היא להסדיר את מתן שירותי הרווחה לאנשים עם מוגבלות בהתאם לרצונם ובחירתם, ובאופן העונה על צורכיהם ומבטיח את השתלבותם השוויונית בחברה ובקהילה, בתחומי החיים השונים, וכן להגן ולשמור על טובתם וביטחונם. לצוות מוגבלויות במכון ברוקדייל תפקיד מרכזי במאמצים לתת מענה לצורכי אנשים עם מוגבלות בשגרה ובזמן חירום ומלחמה, להמשיך לקדם הכלה והשתתפות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית, להגביר את העצמאות וחופש הבחירה שלהם, לשפר את השירותים הניתנים להם, ולאפשר להם לממש את הזכויות המגיעות להם.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • גיבוש מדיניות
  • קידום מערך השירותים לאנשים עם מוגבלות
  • מידע ונתונים על אנשים עם מוגבלות
מוגבלויות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

גיבוש מדיניות
קידום מערך השירותים לאנשים עם מוגבלות
מידע ונתונים על אנשים עם מוגבלות

צוות מחקר

פרסומים אחרונים