מוגבלויות

השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה נמצאת בעדיפות גבוהה בישראל. רפורמות ויוזמות לאומיות פועלות היום כדי לתת מענה לצורכיהם החברתיים, הבריאותיים והכלכליים של אנשים עם מוגבלות בכל הגילים ולבני משפחותיהם.

לצוות מוגבלויות במכון ברוקדייל תפקיד מרכזי בסיוע למאמצים לקדם הכלה והשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

  • קידום רפורמות ארציות
  • קידום מערך השירותים לילדים ולמבוגרים עם מוגבלות
  • השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות
  • טכנולוגיה מסייעת
מוגבלויות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2022

קידום רפורמות ארציות
קידום מערך השירותים לילדים ולמבוגרים עם מוגבלות
השתתפות בחברה של אנשים עם מוגבלות
טכנולוגיה מסייעת

צוות מחקר

פרסומים אחרונים