מוגבלויות

השתלבותם של אנשים עם מוגבלות בחברה נמצאת בעדיפות גבוהה בישראל. רפורמות ויוזמות לאומיות פועלות היום כדי לתת מענה לצורכיהם החברתיים, הבריאותיים והכלכליים של אנשים עם מוגבלות בכל הגילים ולבני משפחותיהם.

לצוות מוגבלויות במכון ברוקדייל תפקיד מרכזי בסיוע למאמצים לקדם הכלה והשתלבות של אנשים עם מוגבלות בחברה הישראלית.

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

  • גיבוש מדיניות לאומית
  • קידום מערך השירותים לאנשים עם מוגבלות
  • טכנולוגיה ואוריינות
  • מידע ונתונים על אנשים עם מוגבלות
מוגבלויות Image

נושאי מחקר מרכזיים לשנת 2024

גיבוש מדיניות לאומית
קידום מערך השירותים לאנשים עם מוגבלות
טכנולוגיה ואוריינות
מידע ונתונים על אנשים עם מוגבלות

צוות מחקר

פרסומים אחרונים