Mariela Yabo

חוקרת עמיתה, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

היוזמה והפיתוח | מוגבלויות

חוקרת עמיתה בצוות מוגבלויות, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

מריאלה יאבו עובדת במכון משנת 2016. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: שילוב בקהילה של צעירים עם מוגבלות, טכנולוגיה מסייעת ומכשירי ניידות, קבלת החלטות נתמכת וסקירות מדיניות בין-לאומיות. נוסף על כך, מריאלה מתמחה בתחום של לימודי מוגבלות ושל נגישות עבור אנשים עם מוגבלות. מלבד עבודתה במכון, מריאלה היא יו"ר שותפה של קהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית.

למריאלה תואר ראשון בכלכלה ובסוציולוגיה ותואר שני בסוציולוגיה, שניהם מאוניברסיטת תל אביב, והיא כעת דוקטורנטית במסלול תכנון ערים במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון. למריאלה תעודת מקצוע "מורשית נגישות שירות" ממשרד הכלכלה.

ניתן ליצור קשר עם מריאלה יאבו בדוא"ל: marielaya@jdc.org או בטלפון במשרד: 02-655-7431

מאמרים מכתבי עת

יאבו, מ. ודורפמן, ד. (2022). התמקצעות של נגישות עירונית. עניין של גישה, 25, 64-55.

Dorfman, D., & Yabo, M. (2020). The professionalization of urban accessibilityFordham Urban Law Journal, 47(5), 1213-1256.