מריאלה יאבו

Mariela Yabo

חוקרת עמיתה, צוות מוגבלויות (חטיבת המשפחה)

מוגבלויות

חוקרת עמיתה בצוות מוגבלויות, חטיבת המשפחה, מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל, המכון למחקר חברתי יישומי המוביל בישראל.

מריאלה יאבו עובדת במכון משנת 2016. תחומי המחקר העיקריים שלה הם: שילוב בקהילה של צעירים עם מוגבלות, טכנולוגיה מסייעת ומכשירי ניידות, קבלת החלטות נתמכת וסקירות מדיניות בין-לאומיות. נוסף על כך, מריאלה מתמחה בתחום של לימודי מוגבלות ושל נגישות עבור אנשים עם מוגבלות. מלבד עבודתה במכון, מריאלה היא יו"ר שותפה של קהילת לימודי מוגבלות באגודה הסוציולוגית הישראלית.

למריאלה תואר ראשון בכלכלה ובסוציולוגיה ותואר שני בסוציולוגיה, שניהם מאוניברסיטת תל אביב, והיא כעת דוקטורנטית במסלול תכנון ערים במחלקה לגיאוגרפיה ופיתוח סביבתי באוניברסיטת בן גוריון. למריאלה תעודת מקצוע "מורשית נגישות שירות" ממשרד הכלכלה.

ניתן ליצור קשר עם מריאלה יאבו בדוא"ל: [email protected] או בטלפון במשרד: 02-655-7431

מוגבלויות

תוכניות הכשרה ושירותים לפיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב מלווים של אנשים עם מוגבלות – פרקטיקות מיטביות

הדוח מציג תוכניות הכשרה לפיתוח אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות הזקוקים לתמיכה וליווי במרחב הדיגיטלי הפועלות במדינות שונות בעולם, ומתמקד בשני אפיקים: הכשרת מלווים של אנשים עם מוגבלות; פיתוח שירותי תמיכה ארוכת טווח לאנשים עם מוגבלות ולמלוויהם. הוא מציג שלושה היבטים מרכזיים העולים מתוכניות ההכשרה והשירותים השונים: (1) סוגי ההכשרה – תוכניות הכשרה המיועדות לבני משפחה מטפלים ותוכניות הכשרה המיועדות לאנשי צוות במסגרות דיור חוץ-ביתיים. אומנם אנשי צוות רבים נמצאים בסביבת אנשים עם מוגבלות, אך הדוח יתמקד באנשי צוות העובדים במסגרות הדיור החוץ-ביתי מכיוון שהם נמצאים בקשר שוטף עם האנשים; (2) אופן ההכשרה – "ללמוד איך ללמד": כלים פדגוגיים למלווים להקניית אוריינות דיגיטלית בקרב אנשים עם מוגבלות; (3) משך זמן התמיכה – שירותי תמיכה ארוכת טווח בנושא שימוש בכלים דיגיטליים.

מאמרים מכתבי עת

יאבו, מ. ודורפמן, ד. (2022). התמקצעות של נגישות עירונית. עניין של גישה, 25, 64-55.

Bitman, N., & Yabo, M. (2023). “Your request is touching”: Marginalization, weakness, and liminality experienced by disabled graduate students in IsraelDisability Studies Quarterly42(3-4).

Gleitman, I., Shaked-Koprak, R., Vax, S., Yabo, M., Ran, M., Tsabar, O., Stern, E., Grinstein, O.,  & Ran, R. (2022). “Timing is Everything”: Developing a new Assistive Technology Service Delivery Model in Israel during the COVID-19 Pandemic. ICCHP-AAATE 2022 Open Access Compendium" Assistive Technology, Accessibility and (e) Inclusion" Part I.

Dorfman, D., & Yabo, M. (2020). The professionalization of urban accessibilityFordham Urban Law Journal, 47(5), 1213-1256.