שירותים חברתיים בקהילה לאנשים עם מוגבלות: סקירה בין-לאומית

רקע

בעשורים האחרונים המדיניות הנוגעת להסדרת שירותים חברתיים עבור אנשים עם מוגבלות, עוברת שינויים רבי-משמעות בכל העולם. רווחת ההכרה בכך שהכלה חברתית דורשת פיתוח מענים בקהילה. גם מינהל מוגבלויות במשרד הרווחה והביטחון החברתי פועל לפיתוח ולשיפור שירותים חברתיים המעודדים השתתפות מלאה של אנשים עם מוגבלות בקהילה, ותומכים באוטונומיה ובעצמאות האישית שלהם. כדי להמשיך ולפתח שירותים, הזמין מינהל מוגבלויות ממכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל סקירה בין-לאומית של מגוון השירותים החברתיים בקהילה המעודדים אוטונומיה ועצמאות אישית.

מטרה

מטרת הסקירה היא לסייע למינהל מוגבלויות ללמוד על שירותים חברתיים בקהילה לבני 18 ומעלה עם מוגבלות במדינות בעולם, בשישה תחומי שירותים: (1) סיוע וליווי אישיים; (2) קידום עצמאות בפעילויות היום-יום: טיפול אישי (Activities of Daily Living – ADL) וטיפול במשק הבית (Instruments Activities of Daily Living – IADL); (3) פעילות פנאי; (4) טכנולוגיה מסייעת; (5) מיניות, זוגיות והורות; (6) שירותים המיועדים למטפלים לא-פורמליים. הסקירה מספקת מידע שיכול לסייע בהחלטות על פיתוח ושיפור שירותים חברתיים בקהילה בישראל.

שיטה

  1. סקירה בין-לאומית של מאמרים אקדמיים ופרסומים גלויים באתרי אינטרנט של משרדי ממשלה, רשויות מקומיות, ארגונים נותני שירות ומכוני מחקר. הסקירה התמקדה בשש מדינות – אוסטרליה, ארצות הברית, בריטניה, דנמרק, ספרד וקנדה – שבהן ניתנים שירותים הנתפסים כמתקדמים בתחום שירותים אחד לפחות
  2. שיחות היוועצות עם אנשי אקדמיה, אנשי מקצוע בתחום המוגבלויות, בעלי תפקידים ופעילים חברתיים הבקיאים במתן שירותים חברתיים בקהילה לאנשים עם מוגבלויות

ממצאים ומסקנות

  • המטרה המרכזית של השירותים החברתיים לאנשים עם מוגבלות בתחומים שנסקרו, היא תמיכה בחיים עצמאיים של אנשים עם מוגבלות בקהילה באמצעות קידום האוטונומיה שלהם ושילובם בכל תחומי החיים בסביבה המוכרת להם
  • שירותי ליווי וסיוע אישי הם שירותי ליבה, והם במרכז כל יתר תחומי השירותים ובעיקרם בניית תוכנית אישית, תיאום טיפול והכוונה אישית. זאת בהלימה לגישה של "שירות מכוון אדם", שחרטה על דגלה הספקת שירותים ומענים המכוונים לרצונותיו ולצרכיו של האדם, ושיתוף האדם בבניית התוכנית האישית ובתהליכי קבלת החלטות, לצד גמישות בקבלת תמיכה
  • "שירות מכוון אדם" מאפשר קידום כוללני של מטרות מתחומי שירותים מגוונים. אי לכך, אותם השירותים עשויים להיכלל בתוכניות אישיות מגוונות כדי לקדם מטרות שונות זו מזו, או אף להיכלל באותה תוכנית אישית כמענה לכמה מטרות
  • מחקרי הערכה הצביעו על איכות גבוהה של השירותים החברתיים ועל תרומתם בהגברת מידת העצמאות ומידת ההשתתפות בחברה של אדם עם מוגבלות. עם זה נדרשים תהליכי טיוב כדי לשפר את איכות השירותים והיקפם, ולוודא שלאנשים עם מוגבלות יש יכולת בחירה ושליטה בבחירת השירותים ובקבלתם.

 

 

הצעה לציטוט בעברית:
נגר אידלמן, ר., קורן, י., גדג', נ. ויאבו, מ. (2022). שירותים חברתיים בקהילה לאנשים עם מוגבלות: סקירה בין-לאומית. דמ-22-911. מכון מאיירס-ג'וינט-ברוקדייל.
הצעה לציטוט באנגלית:
Nagar Eidelman, R., Koren, Y., Guedj, N., & Yabo, M. (2022). Community-Based Social Services for People With Disabilities: An International Review. RR-911-22. Myers-JDC-Brookdale Institute. (Hebrew)